Belangrijke wijzigingen in economische wetgeving: een overzicht

Op 5 november 2023 introduceerde de Verzamelwet Economie aanzienlijke aanpassingen in het Wetboek van Economisch Recht en andere economische regelgevingen in België. Deze wetswijzigingen, in werking getreden op 21 december 2023, hebben als doel de Belgische economische regelgeving in overeenstemming te brengen met recente Europese richtlijnen en efficiëntie te bevorderen.

De belangrijkste veranderingen betreffen onder meer de basisbankdienst, de nulstellingsperiode voor kredieten en regels omtrent gebundelde verkoop door banken. De basisbankdienst voor ondernemingen wordt nu duidelijker gedefinieerd, en er is een nieuwe regeling voor de bijdrage aan de werkingskosten van de basisbankdienstkamer.

Daarnaast zijn er significante aanpassingen aan de regels voor gebundelde verkoop. Deze wijzigingen bieden consumenten meer flexibiliteit en bescherming bij het kiezen van verzekeringen die gekoppeld zijn aan hypothecaire leningen.

Verder omvat de wet aanpassingen in de WAM-wet, de GAS-wet, de Elektriciteitswet en de Wet vergoeding lichamelijke en morele schade door technologisch ongeval. Belangrijke updates zijn ook aangebracht in Boeken I, III, IV, VI, X, XI, XV en XVI van het Wetboek van Economisch Recht, waarbij onder meer de efficiëntie van mededingingsprocedures en de bescherming van consumentenrechten worden versterkt.

Deze reeks hervormingen markeert een belangrijke stap in de modernisering van de Belgische economische wetgeving en benadrukt de inzet van de overheid voor het creëren van een meer transparante en consumentvriendelijke economische omgeving.

Share:

Categories

Latest Recent News

Nieuwe sancties bij contractuele wanprestaties in het Belgische verbintenissenrecht
Arbitrage-exceptie opgeworpen in tweede conclusie na wering eerste conclusie
Hof van Cassatie benadrukt rol Brussel Ibis-verordening bij insolventie

Popular Tags

Archives