Nieuws

De Europese Unie heeft een nieuwe richtlijn aangenomen voor consumentenkredietovereenkomsten, gericht op harmonisatie van nationale regelgeving en het versterken van consumentenbescherming. Deze richtlijn, die op 19 november 2023 van kracht wordt, bevat belangrijke bepalingen over de toepassingsgebieden, vereisten voor advertenties, algemene en precontractuele informatie, en beperkingen…
Op 5 november 2023 introduceerde de Verzamelwet Economie aanzienlijke aanpassingen in het Wetboek van Economisch Recht en andere economische regelgevingen in België. Deze wetswijzigingen, in werking getreden op 21 december 2023, hebben als doel de Belgische economische regelgeving in overeenstemming te brengen met recente Europese richtlijnen…

Categorieën

Laatste nieuws

Nieuwe sancties bij contractuele wanprestaties in het Belgische verbintenissenrecht
Arbitrage-exceptie opgeworpen in tweede conclusie na wering eerste conclusie
Hof van Cassatie benadrukt rol Brussel Ibis-verordening bij insolventie
Hof van Cassatie bevestigt belang van grondwetsconforme interpretatie in borgstellingskwesties
75 jaar Universele Verklaring van de Rechten van de Mens: betekenis en impact vandaag
Nieuwe EU-richtlijn ter bescherming van consumenten bij kredietovereenkomsten

Populaire tags

Archief​

Archief