Nieuws

Het Hof van Cassatie heeft in een zaak met rolnummer C.21.0150.N een uitspraak gedaan over de toepassing van de Brussel Ibis-Verordening. Deze zaak, gedateerd op 28 april 2022, draait om een vordering tot betaling van een factuur voor geleverde goederen, uitgevoerd vóór de opening van een…
De Belgische wetgeving heeft op 1 juni 2023 een belangrijke ontwikkeling ondergaan met de publicatie van de Wet van 4 mei 2023 in het Staatsblad. Deze wet introduceert een Centraal Register van Bestuursverboden, bedoeld om fraude en ander ongewenst gedrag tegen te gaan door te voorkomen…
In een cassatiearrest van 28 september 2023 (Nr. C.23.0043.N) heeft het Hof van Cassatie een beslissing van het hof van beroep te Gent van 5 september 2022 vernietigd en de zaak verwezen naar het hof van beroep te Antwerpen. Het geschil betrof de termijn om hoger…
Vanaf 1 september 2023 treedt er in België een belangrijke hervorming van het insolventierecht in werking. Deze hervorming is het resultaat van de omzetting van een Europese richtlijn die tot doel heeft het insolventierecht op Europees niveau te harmoniseren. De hervorming heeft meerdere doelstellingen, waaronder het…

Categorieën

Laatste nieuws

Nieuwe sancties bij contractuele wanprestaties in het Belgische verbintenissenrecht
Arbitrage-exceptie opgeworpen in tweede conclusie na wering eerste conclusie
Hof van Cassatie benadrukt rol Brussel Ibis-verordening bij insolventie
Hof van Cassatie bevestigt belang van grondwetsconforme interpretatie in borgstellingskwesties
75 jaar Universele Verklaring van de Rechten van de Mens: betekenis en impact vandaag
Nieuwe EU-richtlijn ter bescherming van consumenten bij kredietovereenkomsten

Populaire tags

Archief​

Archief