Nieuws

De Wet op het Politieambt in België is onlangs aangepast om een specifiek juridisch kader te creëren voor het gebruik van bodycams door politiediensten. Deze ontwikkeling is een reactie op het toenemende gebruik van bodycams door politiezones en de behoefte aan duidelijke regels voor hun gebruik….
Veroordeeld tot een gevangenisstraf van 6 maanden tot 3 jaar? Inleiding Hoe wordt uw straf uitgevoerd wanneer u veroordeeld bent tot één of meerdere gevangenisstraffen die in totaal variëren tussen 6 maanden en 3 jaar? Er zijn twee situaties te onderscheiden: 1. Als uw totale strafduur…
Volgens de krant Het Laatste Nieuws heeft de Staatssecretaris bevoegd voor vreemdelingenzaken sinds de inwerkingtreding van de wet van 24 februari 2017 tot wijziging van de Vreemdelingenwet met het doel de bescherming van de openbare orde en nationale veiligheid te versterken, in april 2018 het verblijfsrecht…

Abortus werd uit het Strafwetboek gehaald en werd opgenomen in een bijzondere wet. Abortus die niet aan de wettelijke voorwaarden voldoet, is nog steeds strafbaar, niet meer volgens het Strafwetboek, maar wel volgens wet van 15 oktober 2018 betreffende de vrijwillige zwangerschapsafbreking, tot opheffing van de…

Categorieën

Laatste nieuws

Nieuwe sancties bij contractuele wanprestaties in het Belgische verbintenissenrecht
Arbitrage-exceptie opgeworpen in tweede conclusie na wering eerste conclusie
Hof van Cassatie benadrukt rol Brussel Ibis-verordening bij insolventie
Hof van Cassatie bevestigt belang van grondwetsconforme interpretatie in borgstellingskwesties
75 jaar Universele Verklaring van de Rechten van de Mens: betekenis en impact vandaag
Nieuwe EU-richtlijn ter bescherming van consumenten bij kredietovereenkomsten

Populaire tags

Archief​

Archief