Nieuws

In het Vlaams Gewest wordt de aansprakelijkheid van aannemers in verband met de tewerkstelling van illegale derdelanders door een (onder)aannemer aangescherpt. Op 27 oktober 2023 heeft het Vlaams Parlement het ontwerp van decreet goedgekeurd en afgekondigd dat wijzigingen aanbrengt in de wet van 30 april 1999…
Volgens de krant Het Laatste Nieuws heeft de Staatssecretaris bevoegd voor vreemdelingenzaken sinds de inwerkingtreding van de wet van 24 februari 2017 tot wijziging van de Vreemdelingenwet met het doel de bescherming van de openbare orde en nationale veiligheid te versterken, in april 2018 het verblijfsrecht…

Categorieën

Laatste nieuws

Nieuwe sancties bij contractuele wanprestaties in het Belgische verbintenissenrecht
Arbitrage-exceptie opgeworpen in tweede conclusie na wering eerste conclusie
Hof van Cassatie benadrukt rol Brussel Ibis-verordening bij insolventie
Hof van Cassatie bevestigt belang van grondwetsconforme interpretatie in borgstellingskwesties
75 jaar Universele Verklaring van de Rechten van de Mens: betekenis en impact vandaag
Nieuwe EU-richtlijn ter bescherming van consumenten bij kredietovereenkomsten

Populaire tags

Archief​

Archief