Incasso

Onze Diensten

Incasso

 

Incasso staat voor het innen van openstaande vorderingen of facturen.

Het heeft meestal weinig zin om te wachten tot uw slechte en dubieuze debiteuren vrijwillig betalen.

Verschillende bedrijven, zowel grote als kleine bedrijven, en zowel nationale als internationale bedrijven, hebben reeds succesvol beroep gedaan op onze diensten in het kader van invordering. Door onze hoedanigheid van advocaat kunnen wij veel meer voor uw bedrijf betekenen dan een incassobureau ooit zou kunnen.

Naast aanmaningen of rappels sturen aan de debiteuren, zullen wij bij laattijdige betaling onmiddellijk overgaan tot de dagvaarding voor de bevoegde rechtbank. Wij zullen uw bedrijf vertegenwoordigen in de rechtbank. Uw dossier wordt van a tot z (vanaf de minnelijke procedure tot de gedwongen uitvoering) afgehandeld door ons advocatenkantoor.

Wij kunnen in onderling akkoord interessante voorwaarden afspreken wat betreft kosten- en ereloonstaat.

In de meeste gevallen kan de volledige hoofdsom van de schuldvordering worden gerecupereerd, zonder dat dit een meerkost voor uw bedrijf betekent aangezien de verliezende partij wordt veroordeeld tot de gerechtskosten en rechtsplegingsvergoeding (en eventueel schadebeding en wettelijk of conventionele intresten conform de wet of algemene voorwaarden).

Het advocatenkantoor kan tevens voor uw bedrijf algemene voorwaarden opstellen of aanpassen, alsook al uw contracten (met cliënten, leveranciers, verrhuurder, werknemers, aannemers, enz.) redigeren. uiteraard kunt u ook rekenen op een professioneel advies.

Het advocatenkantoor staat garant voor een snelle en doeltreffende invordering van openstaande schuldvorderingen.

U kunt bij ons terecht voor onder meer het volgende:

  • Het in gebreke stellen van uw slechte en dubieuze debiteuren
  • Op aanvraag doen wij een solvabiliteitsonderzoek
  • U een fiscaal attest bezorgen indien de debiteur na onderzoek insolvabel blijkt
  • Het invorderen van uw facturen op een snelle en goedkope manier
  • Het voeren van een IOS-procedure (Inning Onbetwiste Schuldvorderingen) voor onbetwiste schuldvorderingen
  • Dagvaarden voor de rechtbank tot invordering van uw onbetaalde facturen