Disclaimer

Disclaimer

Intellectuele eigendomsrechten
 

Deze website is eigendom van de burgerlijke vennootschap onder de vorm van een bvba Advocatenkantoor Samir Baki, met zetel te 2100 Antwerpen, Gallifortlei  70, met als ondernemingsnummer 0533.752.101.

De inhoud van deze site, met inbegrip van de teksten, merken, logo’s, tekeningen, data, product- of bedrijfsnamen, beelden, code en grafische vormgeving op deze website e.d. zijn beschermd door intellectuele rechten en behoren toe aan Advocatenkantoor Samir Baki of rechthoudende derden. Het hergebruik, reproductie of inventarisering ervan is slechts toegelaten na een voorafgaand uitdrukkelijk en schriftelijk akkoord van Advocatenkantoor Samir Baki.

Beperking van aansprakelijkheid

Door gebruik te maken van deze website verklaart u zich uitdrukkelijk akkoord met onze voorwaarden.

Wij doen ons uiterste best om alle informatie correct en actueel te houden. Ondanks deze inspanningen kunnen onjuistheden zich voordoen in de ter beschikking gestelde informatie of documenten. 

De informatie die u op de website vindt is geen juridisch advies, maar geeft u slechts een idee van de materies waarin we u zouden kunnen bijstaan. De informatie op de website is van algemene aard. De informatie is niet aangepast aan uw persoonlijke of specifieke omstandigheden en kan dan ook niet als een persoonlijk, professioneel of juridisch advies worden beschouwd.

Als u de informatie die u vindt op deze website wil gebruiken, doet u dat op eigen risico.

Ons kantoor of onze individuele advocaten kunnen niet verantwoordelijk gehouden worden voor schade ten gevolge van een verkeerd gebruik of een verkeerde interpretatie van de informatie die u op deze website vindt. Ook foute of onvolledige informatie kan geen oorzaak zijn van aansprakelijkheid van Advocatenkantoor Samir Baki of haar individuele advocaten. 

Advocatenkantoor Samir Baki kan niet aansprakelijk worden gesteld, tegenover wie dan ook, voor rechtstreekse of onrechtstreekse schade die ontstaat uit het gebruik van de informatie op deze site, door het gebruik van verwijzingen, hyperlinks of links of door het gebruik van de kosteloos aangeboden modellen, met inbegrip, doch zonder enige beperking, van alle verliezen, werkonderbrekingen, beschadiging van programma’s of andere gegevens op het computersysteem, van apparatuur, programmatuur of andere schade van de gebruiker.

Het plaatsen van links naar andere websites of pagina’s impliceert op geen enkele wijze een impliciete goedkeuring van de inhoud ervan. 

Toepasselijk recht en bevoegde rechtbanken.

Het Belgisch recht is van toepassing op deze site. In geval van een geschil zijn enkel de rechtbanken van het arrondissement Antwerpen bevoegd.