Invoeging boek XIX in het Wetboek Economisch Recht “Schulden van de consument”

De Wet van 4 mei 2023, die op 23 mei 2023 in het Belgisch Staatsblad werd gepubliceerd, heeft Boek XIX “Schulden van de consument” toegevoegd aan het Wetboek van economisch recht (WER) in België. Dit boek voorziet in regels en procedures met betrekking tot betalingsachterstanden van consumenten bij ondernemingen en de minnelijke invordering van schulden van consumenten. Hier zijn de belangrijkste punten uit de tekst samengevat:

  1. Toepassingsgebied: Boek XIX WER is van toepassing op betalingsachterstanden van consumentenschulden aan ondernemingen.
  2. Eerste herinnering: De consument moet een eerste herinnering ontvangen voordat eventuele schadebedingen worden toegepast. Deze herinnering moet kosteloos zijn en specifieke informatie bevatten.
  3. Verificatieverplichting (zorgplicht): Alvorens tot invordering over te gaan, moet de schuldinvorderaar controleren of de vereisten voor de gevraagde bedragen zijn nageleefd.
  4. Artikel XIX.4 WER: Dit artikel beperkt de verwijlinteresten en forfaitaire schadebedingen die van de consument kunnen worden geëist.
  5. Ingebrekestelling: Voordat verdere invorderingsmaatregelen worden genomen, moet de consument in gebreke worden gesteld via een duidelijke en gedetailleerde brief.
  6. Mogelijke “stopknoppen” voor de consument: Tijdens een wachttermijn van veertien kalenderdagen na de ingebrekestelling, kan de consument verzoeken om afbetalingsplannen, een schuldbemiddelaar inschakelen of een moratorium aanvragen bij geschillen.
  7. Samenvatting van het verloop: Het verloop van de invorderingsprocedure verschilt afhankelijk van of de schuldeiser al dan niet een eerste herinnering heeft verzonden voordat de schuld wordt overgedragen aan de schuldinvorderaar.
  8. Overige aandachtspunten: Er zijn verschillende andere regels en verplichtingen voor schuldinvorderaars, waaronder controle door de Economische Inspectie, informatieverschaffing aan consumenten en het niet mogen aanrekenen van kosten aan de consument.
  9. Sancties: Er zijn zware burgerlijke en strafsancties voor het niet naleven van deze regels, evenals administratief toezicht.

Deze samenvatting geeft een beknopt overzicht van de belangrijkste punten uit de tekst over Boek XIX “Schulden van de consument” in het WER van België. Het is belangrijk om de volledige tekst van de wet te raadplegen voor gedetailleerde informatie en naleving van de wet.

Share:

Categories

Latest Recent News

Nieuwe sancties bij contractuele wanprestaties in het Belgische verbintenissenrecht
Arbitrage-exceptie opgeworpen in tweede conclusie na wering eerste conclusie
Hof van Cassatie benadrukt rol Brussel Ibis-verordening bij insolventie

Popular Tags

Archives