Nieuwe EU-richtlijn ter bescherming van consumenten bij kredietovereenkomsten

De Europese Unie heeft een nieuwe richtlijn aangenomen voor consumentenkredietovereenkomsten, gericht op harmonisatie van nationale regelgeving en het versterken van consumentenbescherming. Deze richtlijn, die op 19 november 2023 van kracht wordt, bevat belangrijke bepalingen over de toepassingsgebieden, vereisten voor advertenties, algemene en precontractuele informatie, en beperkingen rond koppelverkoop.

De richtlijn is niet van toepassing op alle kredietovereenkomsten, zoals die voor vastgoedfinanciering of kredieten boven de € 100.000. Bovendien worden strenge regels opgelegd voor reclame, waarbij misleidende of oneerlijke communicatie wordt verboden.

Kredietbemiddelaars zijn verplicht om duidelijke en begrijpelijke algemene en precontractuele informatie te verstrekken, waardoor consumenten beter geïnformeerde beslissingen kunnen nemen. Ook wordt koppelverkoop verboden, terwijl gebundelde verkoop onder bepaalde voorwaarden is toegestaan.

De richtlijn benadrukt het belang van een grondige kredietwaardigheidsbeoordeling vóór het aangaan van een overeenkomst en stelt eisen aan de vorm en inhoud van kredietovereenkomsten. Het biedt consumenten tevens het recht om kredietovereenkomsten binnen 14 dagen te herroepen en bevat maatregelen om rentevoeten en kosten te beperken.

Bron: Richtlijn (EU) 2023/2225, 18 oktober 2023.

Share:

Categories

Latest Recent News

Nieuwe sancties bij contractuele wanprestaties in het Belgische verbintenissenrecht
Arbitrage-exceptie opgeworpen in tweede conclusie na wering eerste conclusie
Hof van Cassatie benadrukt rol Brussel Ibis-verordening bij insolventie

Popular Tags

Archives