Privacyverklaring

Privacyverklaring

Het advocatenkantoor verwerkt uw gegevens, omwille van haar wettelijk omschreven bevoegdheden en verplichtingen, omdat u onze website bezoekt, doordat u gebruik maakt van onze diensten en die van de individuele advocaten van het advocatenkantoor en/of omdat u deze zelf aan ons en/of aan de individuele advocaten (hebt) verstrekt.

De cliënten en opdrachtgevers van het advocatenkantoor geven de toestemming aan het advocatenkantoor en de advocaat om informatie te verwerken, en desgevallend de persoonsgegevens, gegevens betreffende strafrechtelijke veroordelingen en strafbare feiten en de bijzondere categorieën van persoonsgegevens, te verwerken  voor een of meer welbepaalde doeleinden zoals omschreven in het voorwerp van de dienstverlening en de taak van de advocaat, of het verdedigen van de belangen van de cliënt(en).

Het advocatenkantoor en de individuele advocaat behouden daarnaast het recht om deze informatie te verwerken met het oog op hun gerechtvaardigde belangen of deze van derden, de naleving van de wettelijke verwerkingsplicht, de boekhoudingsplicht, de fiscale verplichtingen, het klantenbeheer, de uitoefening van het fundamenteel recht op vrijheid van meningsuiting of informatie en/of de instelling, uitoefening of onderbouwing van een rechtsvordering.

U kunt onze privacyverklaring hieronder downloaden.