Recente hervormingen aan het insolventierecht

Vanaf 1 september 2023 treedt er in België een belangrijke hervorming van het insolventierecht in werking. Deze hervorming is het resultaat van de omzetting van een Europese richtlijn die tot doel heeft het insolventierecht op Europees niveau te harmoniseren. De hervorming heeft meerdere doelstellingen, waaronder het verschaffen van toegang tot een doeltreffend herstructureringssysteem voor bedrijven in financiële moeilijkheden om insolventie te voorkomen. Ze streeft er ook naar natuurlijke personen die failliet zijn gegaan een betere kans op een nieuwe start te geven en de efficiëntie van herstructurerings- en insolventieprocedures te verbeteren, met als doel de duur ervan te verkorten.

De hervorming omvat de volgende belangrijke wijzigingen:

  1. Preventief systeem: De hervorming biedt uitgebreide instrumenten om insolventie te voorkomen door middel van een effectief herstructureringsysteem. De rol van de Kamer van Ondernemingen in Moeilijkheden wordt uitgebreid, waardoor zij als bemiddelaar kan fungeren om akkoorden te bereiken tussen schuldenaren en schuldeisers.
  2. Hervorming van de Procedure Gerechtelijke Reorganisatie: Vanaf 1 september 2023 ondergaat de Procedure Gerechtelijke Reorganisatie belangrijke wijzigingen, inclusief de gerechtelijke reorganisatie bij minnelijk akkoord en collectief akkoord. Deze veranderingen streven naar efficiëntie en zijn in lijn met Europese doelstellingen.
  3. Overdracht van ondernemingen: De hervorming introduceert nieuwe regels voor de overdracht van ondernemingen binnen het kader van gerechtelijke reorganisatie, waardoor het lot van de onderneming na de overdracht wettelijk wordt geregeld.
  4. Vereffening/ontbinding boven faillissement: De hervorming moedigt de voorkeur aan voor vereffening of ontbinding boven het tijdrovende faillissement.
  5. Tweedekansbeleid: De hervorming stelt een tweedekansbeleid centraal voor natuurlijke personen die failliet zijn verklaard, waarbij schulden automatisch worden kwijtgescholden zonder aanvraag.

Deze hervorming markeert een belangrijke verandering in het Belgische insolventielandschap, gericht op efficiëntie en verzoening tussen partijen met uiteenlopende belangen. Bedrijven in moeilijkheden en hun adviseurs moeten hun aanpak ten aanzien van herstructurering herzien vanaf 1 september 2023, zowel binnen de Procedure Gerechtelijke Reorganisatie als in de aanloop naar een faillissement wanneer dit onvermijdelijk is.

Share:

Categories

Latest Recent News

Nieuwe sancties bij contractuele wanprestaties in het Belgische verbintenissenrecht
Arbitrage-exceptie opgeworpen in tweede conclusie na wering eerste conclusie
Hof van Cassatie benadrukt rol Brussel Ibis-verordening bij insolventie

Popular Tags

Archives