Nieuws

In de complexe wereld van commerciële transacties is het een alledaags fenomeen: een contract wordt gesloten, maar de andere partij schiet tekort in het nakomen van haar verplichtingen. Deze situatie brengt een belangrijke vraag met zich mee: welke stappen kunt u ondernemen? Recent heeft het Belgische…

Categorieën

Laatste nieuws

Nieuwe sancties bij contractuele wanprestaties in het Belgische verbintenissenrecht
Arbitrage-exceptie opgeworpen in tweede conclusie na wering eerste conclusie
Hof van Cassatie benadrukt rol Brussel Ibis-verordening bij insolventie
Hof van Cassatie bevestigt belang van grondwetsconforme interpretatie in borgstellingskwesties
75 jaar Universele Verklaring van de Rechten van de Mens: betekenis en impact vandaag
Nieuwe EU-richtlijn ter bescherming van consumenten bij kredietovereenkomsten

Populaire tags

Archief​

Archief