Nieuws

In een recente uitspraak van 8 juni 2023 door de Rechtbank van Eerste Aanleg in Oost-Vlaanderen, afdeling Dendermonde, is een beslissing genomen over de geldigheid van een arbitrage-exceptie opgeworpen in een tweede conclusie na het weren van de eerste conclusie. In deze zaak werd de eerste…
Volgens de krant Het Laatste Nieuws heeft de Staatssecretaris bevoegd voor vreemdelingenzaken sinds de inwerkingtreding van de wet van 24 februari 2017 tot wijziging van de Vreemdelingenwet met het doel de bescherming van de openbare orde en nationale veiligheid te versterken, in april 2018 het verblijfsrecht…

Categorieën

Laatste nieuws

Nieuwe sancties bij contractuele wanprestaties in het Belgische verbintenissenrecht
Arbitrage-exceptie opgeworpen in tweede conclusie na wering eerste conclusie
Hof van Cassatie benadrukt rol Brussel Ibis-verordening bij insolventie
Hof van Cassatie bevestigt belang van grondwetsconforme interpretatie in borgstellingskwesties
75 jaar Universele Verklaring van de Rechten van de Mens: betekenis en impact vandaag
Nieuwe EU-richtlijn ter bescherming van consumenten bij kredietovereenkomsten

Populaire tags

Archief​

Archief