Nieuws

Inleiding In 2023, 75 jaar na de aanneming van de Universele Verklaring van de Rechten van de Mens (UVRM), reflecteren we op haar aanzienlijke invloed op internationale, Europese en nationale rechtsordes. Deze verklaring, opgesteld als reactie op de verschrikkingen van de Tweede Wereldoorlog, is een hoeksteen…
Veroordeeld tot een gevangenisstraf van 6 maanden tot 3 jaar? Inleiding Hoe wordt uw straf uitgevoerd wanneer u veroordeeld bent tot één of meerdere gevangenisstraffen die in totaal variëren tussen 6 maanden en 3 jaar? Er zijn twee situaties te onderscheiden: 1. Als uw totale strafduur…
Volgens de krant Het Laatste Nieuws heeft de Staatssecretaris bevoegd voor vreemdelingenzaken sinds de inwerkingtreding van de wet van 24 februari 2017 tot wijziging van de Vreemdelingenwet met het doel de bescherming van de openbare orde en nationale veiligheid te versterken, in april 2018 het verblijfsrecht…

Categorieën

Laatste nieuws

Nieuwe sancties bij contractuele wanprestaties in het Belgische verbintenissenrecht
Arbitrage-exceptie opgeworpen in tweede conclusie na wering eerste conclusie
Hof van Cassatie benadrukt rol Brussel Ibis-verordening bij insolventie
Hof van Cassatie bevestigt belang van grondwetsconforme interpretatie in borgstellingskwesties
75 jaar Universele Verklaring van de Rechten van de Mens: betekenis en impact vandaag
Nieuwe EU-richtlijn ter bescherming van consumenten bij kredietovereenkomsten

Populaire tags

Archief​

Archief