Nieuws

In de complexe wereld van commerciële transacties is het een alledaags fenomeen: een contract wordt gesloten, maar de andere partij schiet tekort in het nakomen van haar verplichtingen. Deze situatie brengt een belangrijke vraag met zich mee: welke stappen kunt u ondernemen? Recent heeft het Belgische…
De Europese Unie heeft een nieuwe richtlijn aangenomen voor consumentenkredietovereenkomsten, gericht op harmonisatie van nationale regelgeving en het versterken van consumentenbescherming. Deze richtlijn, die op 19 november 2023 van kracht wordt, bevat belangrijke bepalingen over de toepassingsgebieden, vereisten voor advertenties, algemene en precontractuele informatie, en beperkingen…

Categorieën

Laatste nieuws

Nieuwe sancties bij contractuele wanprestaties in het Belgische verbintenissenrecht
Arbitrage-exceptie opgeworpen in tweede conclusie na wering eerste conclusie
Hof van Cassatie benadrukt rol Brussel Ibis-verordening bij insolventie
Hof van Cassatie bevestigt belang van grondwetsconforme interpretatie in borgstellingskwesties
75 jaar Universele Verklaring van de Rechten van de Mens: betekenis en impact vandaag
Nieuwe EU-richtlijn ter bescherming van consumenten bij kredietovereenkomsten

Populaire tags

Archief​

Archief