Tarieven

Tarieven

I. ALGEMEEN

Het is meestal niet mogelijk om op voorhand te bepalen wat de uiteindelijke prijs zal zijn in een dossier omdat dit afhangt van criteria waar men geen greep op heeft en die nog onbekend zijn: hoger beroep, verzet, cassatie, aantal conclusies, aantal brieven, verplaatsingen, kosten, ect. Op voorhand een raming geven van de eindafrekening is in de meeste gevallen onmogelijk, aangezien elke zaak verschillend is en de tussenkomsten in elke zaak verschillend zullen zijn.

Voor een eerste consultatie, met situering van uw probleem, voorstel van aanpak en advies betaalt u een bedrag van 75,00 euro.

Hierna beslist u geheel vrijblijvend of u verder op onze diensten wenst beroep te doen. Indien u dat wenst, maken wij samen met u concrete verdere afspraken over onze onkosten en erelonen. Bij de eerste consultatie wordt er bij de opening van elk dossier een mandaatovereenkomst afgesloten en ontvangt u van ons een dossiernummer en een voorschotfactuur. De mandaatovereenkomst met de regels over de werking van ons kantoor kunt u hieronder downloaden.

Het kantoor werkt met voorschotfacturen en afrekeningen. Er worden provisies gevraagd, zodat de staat van kosten- en ereloon gespreid wordt binnen de mogelijkheden van elke cliënt. Bij een voorschotfactuur of provisiefactuur werden er nog geen prestaties of kosten aangerekend. Een voorschotfactuur ontvangt u op voorhand, vóór de levering van prestaties en kosten. Een afrekening daarentegen ontvangt u pas na de levering van de kosten en prestaties. Op de afrekening zullen dan ook de betaalde provisies in mindering worden gebracht. Om er niet voor te zorgen dat u op het einde voor verrassingen komt te staan, ontvangt u in de tussentijd, tijdens de procedure, tussentijdse afrekeningen waarin alle prestaties en kosten zullen worden vermeld die werden geleverd in de betrokken facturatieperiode.

Vanaf 1 januari 2008 kunt u in bepaalde gevallen een belangrijk deel van de erelonen op de verliezende partij verhalen doordat de rechtbank in principe de verliezende partij zal veroordelen tot de betaling van een rechtsplegingsvergoeding. De omvang van de rechtsplegingsvergoeding is wettelijk bepaald en is afhankelijk van de waarde van de zaak.

Het is mogelijk dat u beschikt over een rechtsbijstandverzekering zonder dat u dat weet. Een rechtsbijstandverzekering is vaak opgenomen in een polis burgerlijke aansprakelijkheid, brandverzekering, familiale verzekering, enz. U kunt zich informeren bij uw verzekeringsmakelaar. Indien u een rechtsbijstandverzekering heeft, heeft u steeds de keuze om zelf uw advocaat te kiezen. In dat geval zal de verzekeraar rechtstreeks alle kosten en erelonen van de advocaat betalen.

II. KOSTEN EN ERELOON

De staat van kosten en ereloon van een advocaat kan drie elementen bevatten: a) de gerechtskosten en de uitgaven, b) de kosten van de advocaat, en c) het ereloon. Op de diensten van het advocatenkantoor is 21% BTW verschuldigd. De vermelde bedragen van kosten en ereloon zijn exclusief BTW. 

1. De uitgaven en gerechtskosten :

De gerechtskosten en de uitgaven zijn de kosten die de advocaat heeft moeten of zal moeten betalen voor de cliënt aan derden, zoals de gerechtsdeurwaarder, de griffie, vertalers en openbare instanties. Deze kosten worden precies en gedetailleerd vermeld in de staat van kosten en ereloon. De gerechtskosten en uitgaven dienen door de cliënt vooraf te worden betaald. Zij worden niet door de advocaat voorgeschoten. Zolang deze kosten niet zijn betaald, zal de advocaat zijn prestaties mogen opschorten en niet verder optreden. De gerechtskosten kunnen eventueel geheel of gedeeltelijk worden verhaald op de verliezende tegenpartij.

2. De kantoorkosten :

 • Dossieropening / eenmalig € 150,00
 • Uitgaande brieven (post, fax, mail)/per blz. € 10,00
 • Aangetekende brief / 1ste blz. € 15,00
 • Bijkomende pagina / per blz. € 10,00
 • Verzonden e-mailbericht / per bericht € 5,00
 • Binnenkomende e-mail / per bericht € 3,00
 • Gescand document / per document € 3,00
 • Verplaatsingskost/km € 0,50
 • Aanvraag rijksregister € 12,50
 • Kostprijs per afrekening € 30,00
 • Kopie en drukwerk zwart-wit / blz. € 0,30
 • Kopie en drukwerk in kleur en foto’s / blz. € 0,90
 • Kostprijs conclusie/ander processtuk / blz. € 30,00
 • Telefoongesprek / gesprek (in en uit) € 3,00
 • Telefoongesprek naar buitenland / gesprek € 10,00

3. Het ereloon :

Het ereloon is de vergoeding voor de bestede tijd door de advocaat voor geleverde diensten. Het ereloon wordt als volgt berekend: De diensten die mr. Samir BAKI levert worden aangerekend aan een basistarief van € 125,00 per uur exclusief 21% BTW met mogelijke correctiefactoren volgens spoedeisendheid, specialiteit, belang of moeilijkheidsgraad, en resultaat.

III. ANDERE FORMULES

Ook zijn andere berekeningswijze mogelijk:

 • De berekening van de erelonen op een forfaitaire wijze
 • De berekening van zowel de erelonen als de kosten  op een forfaitaire wijze
 • Uitsluitend ereloon en uitgaven zonder kantoorkosten
 • De berekening volgens een percentage of waardetarief, met een minimaal tarief
 • Abonnementsvergoeding en overige regelingen, met een minimaal tarief
 • Het is steeds mogelijk dat er gedeeltelijk rekening wordt gehouden met het resultaat