Visie en filosofie

Visie en filosofie

Het advocatenkantoor staat garant voor een professionele en een kwalitatief hoogstaande juridische dienstverlening zowel voor particulieren als voor bedrijven.

Het advocatenkantoor is er zich goed van bewust dat rechtsgeschillen steeds grondig moeten worden geanalyseerd en opgelost moeten worden op een snelle en doeltreffende manier. 

Vanzelfsprekend is de dienstverlening van een hoge vakkundige kwaliteit. Er worden dan ook veel tijd en middelen geïnvesteerd in het regelmatig volgen van opleidingen en in de continue opvolging van wijzigingen in de wetgeving, rechtspraak en rechtsleer. Het advocatenkantoor is geabonneerd op tal van juridische tijdschriften en uitgaven alsook verschillende juridische databanken.

Ook zeer belangrijk is de wijze van dienstverlening: snel, bereikbaar en resultaatgericht. Een pragmatische en juridische benadering van uw probleem, met oog voor de mens achter de zaak, is van groot belang. Er wordt geen onderscheid gemaakt tussen een “groot” of “klein” belang van de zaak.

We begrijpen hoe waardevol uw tijd en middelen zijn. Daarom zetten we ons in voor een grondige analyse van uw juridische kwesties en een efficiënte aanpak om ze op te lossen. Door ons uitgebreide juridische inzicht en strategische denkwijze te combineren, zorgen we ervoor dat uw zaak op een doortastende en kosteneffectieve manier wordt behandeld.

Wij doen onze uiterste best om een zo goed mogelijk resultaat te bekomen en dit op de snelst mogelijke en meest efficiënte manier.

Wij streven voor rechtvaardigheid en uw succes is onze missie.

U bent op zoek naar een advocaat die op basis van kennis en professionaliteit samen met u alles op alles zet om de zaak tot een goed einde te brengen? Dan bent u op het juiste adres.

De visie en filosofie van het advocatenkantoor sluit zich volledig aan bij het Charter van de advocaat:

  • Eenieder heeft recht op de bijstand van een advocaat.
  • De advocaat oefent een vrij beroep uit: zijn onafhankelijkheid en integriteit waarborgen een doeltreffende tussenkomst.
  • De advocaat geeft raad, onderhandelt en verdedigt met de toewijding die de eer van zijn beroep vereist.
  • De advocaat waakt over de eerbiediging van rechten en vrijheden.
  • De advocaat is de vertrouwenspersoon van zijn cliënt en gehouden tot het beroepsgeheim.
  • De verdediging van de belangen van de cliënt die hij met eerbied voor de wet en de deontologie behartigt is de eerste bekommernis van de advocaat.
  • De advocaat houdt zijn cliënt nauwgezet op de hoogte van de evolutie van de hem vertrouwde opdracht.
  • De advocaat zorgt ervoor steeds zijn kennis te vervolmaken teneinde de complexiteit en de evolutie van het recht te beheersen.
  • De advocaat volgt de maatschappelijke ontwikkelingen. Hij moet op de hoogte zijn van de internationalisering van het recht en richt zijn praktijk hiernaar.
  • De correcte uitvoering van het beroep van advocaat wordt gewaarborgd door zijn Orde en de regels die deze uitvaardigt.